دانلود کتاب Java SE 6 Practice Exams

دانلود کتاب Java SE 6 Practice Exams

توضیحات فارسی :

اجازه ندهید که اولین تست شما، آزمایش واقعی باشد!

این کتاب توسط دو نفر از توسعه دهندگان the Java SE Programmer Exam نوشته شده است. OCP Java SE 6 Programmer Practice Exams  مملو از بیش از 260 سوال و جواب به منظور آماده کردن شما برای این آزمون است.  برای کمک به شما در درک بهتر، توضیحاتی هم در باره  پاسخ های درست و هم در باره  پاسخ های نادرست برای هر سوال گنجانده شده است. این راهنمای عملی تمام اهداف رسمی برای آزمون 310-065 و کاملترین همراه برای SCJP Sun Certified Programmer  برای مطالعه Java 6  را پوشش می دهد.

توضیحات انگلیسی :

Don't Let the Real Test Be Your First Test!
Written by two of the lead developers of the Java SE Programmer Exam, OCP Java SE 6 Programmer Practice Exams is filled with more than 260 realistic practice questions to prepare you for this challenging exam. To help you understand this material, in-depth explanations of both the correct and incorrect answers are included for every question. This practical guide covers all official objectives for Exam 310-065 and is the perfect companion to SCJP Sun Certified Programmer for Java 6 Study Guide.

برای دیدن لینک دانلود اینجا را کلیک کنید

برای دیدن لینک دانلود اینجا را کلیک کنید

/ 0 نظر / 33 بازدید